Blog

Hem|Blog|

Vad är strategi?

Av |2022-12-19T16:14:58+00:00december 8th, 2022|Strategi|

En strategisk planering avgör en organisations riktning/kurs och ger klarhet om den tillhörande beslutsprocessen. Strategisk planering är inriktad på tilldelning av medel, kapital och människor för att genomföra denna kurs. Sammanfattning Strategi och planering av densamma kan många gånger kännas utmanande att få fäste i en organisation eller i delar

Strategi – en definition

Av |2022-12-08T09:44:50+00:00december 7th, 2022|Strategi, Strategi - introduktion|

Definition strategi Strategi har studerats, utvecklats och konstruerats modeller för under en lång rad av år. Dock har ännu så länge ingen klar och entydig definition slagit fast vad strateg egentligen är. En enkel förklaring till detta kan vara att olika människor tänker olika kring just vad strategi är, hur det kan tillämpas, när det

Strategisk Planering

Av |2022-12-08T09:45:17+00:00december 6th, 2022|Strategi, Strategi - introduktion|

I den här artikeln förklaras begreppet strategisk planering. Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i vad strategisk planering är och hur det spelar roll för din organisation. Vad är strategisk planering? Vilken riktning tar en organisation och varför? En strategisk planering avgör en organisations riktning/kurs och ger

Titel

Till toppen