Classic Home2022-12-19T15:08:22+00:00

Strategi, ledarskap och Management

Artiklar om verktyg och modeller för utveckling av strategi och omvärldsanalys

DET VIKTIGA ÄR PROCESSEN

STRATEGI OCH LEDARSKAP

Strategi, ledarskap, förändringsarbete bygger på väl genomförda processer och metoder.
På denna hemsida skriver jag och tipsar om olika tillvägagångssätt.

Titel

Till toppen