Jag arbetar som VD för Film i Väst AB och ägs av Västra Götalandsregionen, som får nationell och internationell lyskraft genom samproduktion av högkvalitativ film och TV-drama, som visas på biografer, filmfestivaler, TV- och datorskärmar världen över.

Denna hemsida och blogg är helt och hållet min privata, men jag skriver nästan alltid om något som har att göra med film, Film i Väst, kultur eller strategi och omvärldsanalys inom dessa områden.

Välkommen att skapa kontakt via LinkedIn om du vill nätverka professionellt eller följ mig här eller på twitter.

Mikael Fellenius