Filmbranschen, och många andra branscher för den delen, står inför nya utmaningar. Coronapandemin har snabbat upp och utmanat samhället och våra förutsättningar att bedriva verksamheter. Inom filmen har biografen inte bara genomgått ett stålbad, utan också fått en ofrivillig paus att tänka om, tänka hur det kan bli och på vilket sätt verksamheten kan bedrivas post-corona. På Film i Väst tror vi på biografen som visningsrum för den storslagna filmen där berättelsen är skapad för att visas på den stora vita duken. Samma berättelser kan självklart konsumeras på en plattform, när du vill och var du vill. Vad vi behöver nu är storslagna idéer för i alla genrer som lockar publiken att gå och se svensk film på biograf. Vi ses på en biografi eller plattform nära dig!


På Film i Väst bedriver vi ett omfattande omvärldsanalysarbete och vi kommer under året att publicera ett antal studier och rapporter om den offentliga filmfinansieringen, dess roll och uppgift i den nya omvärlden. Följ gärna oss på Film i Väst eller min blogg så uppdaterar vi löpande.


Tillåter mig re-publicera ett tidigare inlägg om vår mission. Håll till godo!

Film i Väst har sin själ och sitt hjärta i samproduktion av långfilm. Det är också inom detta område som bolaget har sitt primära kunnande och kompetens, sina starka nationella och internationella nätverk. De publika och konstnärliga framgångarna, samarbeten med främst Nordens mest spännande, utmanande och kreativa regissörer och producenter har byggt ett internationellt välkänt och mycket starkt varumärke.

Film i Väst har alltid strävat efter att vara något mer än bara finansiär. Vi vill vara en bidragande part på en rad områden, må det handla om finanseringsstrukturer, kreativa val eller innehåll – en nyttig och väsentlig samproducent, inte en passiv partner. I en värld där maktstrukturer, förutsättningar och roller ändras snabbt och drastiskt ska Film i Väst vara en garant för att vi tillsammans med producenter, kreatörer, distributörer och visare navigerar så rätt som det bara går.


Film i Väst har sedan bolaget utvidgade sin verksamhet till medfinansiering av långfilm 1996/97 sett sig själv som en nordisk aktör med ett starkt engagemang och hjärta i svensk film, men också i dansk och norsk. Västra Götalands geografiska läge förklarar det valet. Film i Västs historia visar att det var rätt val.

Film i Väst ser dramaserier som viktiga, inte minst för att skapa en industri industri och nå publik, men finner det är svårt att se att bolaget Film i Väst skulle kunna bygga samma varumärke och framgång om vi huvudsakligen var finansiär av dramaserier. Film i Västs varumärke tror vi inbilskt nog har betydelse för att bygga svenskt (och nordiskt) gestaltat innehåll internationellt starkt.

Den värld som Film i Väst verkar i förändrar sig i mycket snabb takt. Gamla modeller och resonemang blir snabbt obsoleta. Framtidens affärsmodeller ser radikalt annorlunda ut än dagens. Makten ändrar ansikte och form. Vilken plats och relevans finns det för offentliga filmaktörer i en mycket nära framtid? Verksamheten står inför stora utmaningar.