Author archives: Mikael Fellenius

Jag arbetar som VD på Film i Väst. Film i Väst är en av Skandinaviens största finansiärer av film och TV-drama. Film är både en kulturprodukt och en kommersiell företeelse som har den utmanande dynamiken att förena högt kvalitativt konstnärligt innehåll med stark kommersiell och publik orientering. Dessutom kräver filmen en stor insats av offentliga medel eller skattepengar. En kombination som passar mig perfekt och som jag brinner för.

Hej då 2019 – nu 2020 och framåt!

0 Comments on Hej då 2019 – nu 2020 och framåt!
Själ och hjärta Film i Väst har sin själ och sitt hjärta i samproduktion av långfilm. Det är också inom detta område som bolaget har sitt primära kunnande och kompetens, sina starka nationella och internationella nätverk. De publika och konstnärliga framgångarna, samarbeten med främst Nordens mest spännande, utmanande och kreativa...
Share