Hej då 2019 – nu 2020 och framåt!
Posted by
Posted in

Hej då 2019 – nu 2020 och framåt!

Själ och hjärta Film i Väst har sin själ och sitt hjärta i samproduktion av långfilm. Det är också inom detta område som bolaget har sitt primära kunnande och kompetens, sina starka nationella och internationella nätverk. De publika och konstnärliga framgångarna, samarbeten med främst Nordens mest spännande, utmanande och kreativa regissörer och producenter har byggt […]